Resmi Gazete’de bugün (1 Ekim 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2023

Photo of author

By admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Arabuluculuk Yönetmeliği

– Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

– Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Radyoaktif Maddelerin Serbestleştirilmesi ve Salımına İlişkin Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

KARAR

– Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI

– Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN

İçeriğimizi okuduğunuz için teşekkürler. Yorum yapmayı unutmayın.

İçeriği puanlayın.

Yorum yapın