Resmi Gazete’de bugün (2 Haziran 2023 Tarihli ve 32209 Sayılı Resmi Gazete) – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2023

Photo of author

By admin

2 Haziran 2023 Tarihli ve 32209 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Evde Sağlık Hizmeti Sunumu Hakkında Yönetmelik

–– İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2020/4, K: 2022/147 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 13/12/2022 Tarihli ve E: 2020/28, K: 2022/156 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2018/5126 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/2/2023 Tarihli ve 2018/13551 Başvuru Numaralı Kararı

İLAN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlanları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

c – Çeşitli İlanlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İçeriğimizi okuduğunuz için teşekkürler. Yorum yapmayı unutmayın.

İçeriği puanlayın.

Yorum yapın