Resmi Gazete’de bugün (20 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2023

Photo of author

By admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/10)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/14)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/15)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2023/5, K: 2023/45 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 23/3/2023 Tarihli ve 2019/40991 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN

İçeriğimizi okuduğunuz için teşekkürler. Yorum yapmayı unutmayın.

İçeriği puanlayın.

Yorum yapın