Resmi Gazete’de bugün (23 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2023

Photo of author

By admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANI KARARI

– Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7322)

TEBLİĞLER

– Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/4)

– İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2023/5)

– Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/12)

– Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2023/13)

– Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/11)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 22/3/2023 Tarihli ve E: 2022/105, K: 2023/54 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 4/5/2023 Tarihli ve E: 2023/14, K: 2023/86 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 19/6/2023 Tarihli ve E: 2023/6 (Değişik İşler), K: 2023/2 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE İÇİN TIKLAYIN

İçeriğimizi okuduğunuz için teşekkürler. Yorum yapmayı unutmayın.

İçeriği puanlayın.

Yorum yapın