Resmi Gazete’de bugün (4 Kasım 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2023

Photo of author

By admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488)

YÖNETMELİKLER

– Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

– Batman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

GENELGE

– Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu ile İlgili 2023/15 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

TEBLİĞ

– Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:19)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 25)

KURUL KARARI

– Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27/10/2023 Tarihli ve 10683 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İçeriğimizi okuduğunuz için teşekkürler. Yorum yapmayı unutmayın.

İçeriği puanlayın.

Yorum yapın