Resmi Gazete’de bugün (6 Haziran 2023 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2023

Photo of author

By admin

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

ATAMA KARARLARI

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2023/285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300)

YÖNETMELİK

– Enerji Sektöründe Siber Güvenlik Yetkinlik Modeli Yönetmeliği

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 30/11/2022 Tarihli ve E: 2020/7, K: 2022/146 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2023 Tarihli ve E: 2021/86, K: 2023/34 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 9/3/2023 Tarihli ve E: 2023/39, K: 2023/40 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İçeriğimizi okuduğunuz için teşekkürler. Yorum yapmayı unutmayın.

İçeriği puanlayın.

Yorum yapın